عکس بلوار کوثر مشهد
show-on-map مشاهده در نقشه نشان arrow-right
استان خراسان رضوی مشهد بلوار کوثر، بین کوثر 7 و 9
category

بلوار کوثر مشهد

خیابانی در مشهد

بلوار کوثر در منطقه 9 مشهد واقع شده‌است و از محله کوثر عبور می‌کند. و مکان‌های مهمی مانند بیمارستان فارابی و دفتر جبهه فرهنگی اقتصاد مقاومتی در آن واقع شده‌اند.
بلوار کوثر محله کوثر به معابر مهمی مانند بلوار شهید صارمی و بلوار وکیل آباد متصل گردیده است.


category

آشپزخانه‌های بلوار کوثر

category

فروشگاه‌های زنجیره‌ای بلوار کوثر

download neshan app

دانلود اپلیکیشن نقشه و مسیر‌یاب نشان

مسیر‌یابی، کنکاش، نشان ۳۶۰، رادیو نشان و...