عکس بلوار شهید صارمی مشهد
show-on-map مشاهده در نقشه نشان arrow-right
استان خراسان رضوی مشهد بلوار شهید صارمی، بین صارمی 28 و صارمی 30
category

بلوار شهید صارمی مشهد

خیابانی در مشهد

بلوار شهید صارمی در منطقه 9 مشهد واقع شده‌است و از محله‌های حافظ، صیاد شیرازی، کوثر، هنرستان و دانشگاه عبور می‌کند. و مکان‌های مهمی مانند پردیس تئاتر مستقل، دفتر امور مشترکین و صندوق بازنشستگی و رفاه کارکنان صنعت نفت در آن واقع شده‌اند.
بلوار شهید صارمی به معابر مهمی مانند بلوار هفت تیر، صیاد شیرازی، بلوار حافظ، صیاد شیرازی 8، بلوار کوثر، بلوار هنرستان، صارمی 19 - فرشته، بلوار هاشمیه، بلوار پیروزی و همچنین بلوار سرافرازان متصل گردیده است.


category

فروشگاه‌های زنجیره‌ای بلوار شهید صارمی

download neshan app

دانلود اپلیکیشن نقشه و مسیر‌یاب نشان

مسیر‌یابی، کنکاش، نشان ۳۶۰، رادیو نشان و...