عکس بلوار سرافرازان مشهد
show-on-map مشاهده در نقشه نشان arrow-right
استان خراسان رضوی مشهد بلوار سرافرازان، بین سرافرازان 13 و 15
category

بلوار سرافرازان مشهد

خیابانی در مشهد

بلوار سرافرازان در منطقه 9 مشهد واقع شده‌است و از محله‌های چهارچشمه و سرافرازان عبور می‌کند. و مکان‌های مهمی مانند دفتر امور مشترکین، اداره ثبت اسناد منطقه شش مشهد و پایانه سرافرازان در آن واقع شده‌اند.
بلوار سرافرازان به معابر مهمی مانند سرافرازان 49، بلوار شهید صارمی، بلوار پیروزی، بلوار شهید فکوری، رهایی-دلاوران 21، بلوار پایداری، دلاوران 63 و همچنین بلوار نماز متصل گردیده است.


category

فروشگاه‌های بلوار سرافرازان

download neshan app

دانلود اپلیکیشن نقشه و مسیر‌یاب نشان

مسیر‌یابی، کنکاش، نشان ۳۶۰، رادیو نشان و...