عکس بلوار سرافرازان مشهد
category

بلوار سرافرازان مشهد

خیابانی در مشهد

بلوار سرافرازان در منطقه 9 مشهد واقع شده‌است و از محله‌های سرافرازان و چهارچشمه عبور می‌کند. و مکان‌های مهمی مانند دفتر امور مشترکین و پایانه سرافرازان در آن واقع شده‌اند.
بلوار سرافرازان به معابر مهمی مانند بلوار پیروزی، بلوار نماز، بلوار شهید صارمی، بلوار شهید فکوری، دلاوران 63، رهایی-دلاوران 21، سرافرازان 49 و همچنین بلوار پایداری متصل گردیده است.


category

ایستگاه‌های نزدیک به بلوار سرافرازان