عکس خیابان سرافرازان 49 مشهد مشاهده در نقشه نشان
category

خیابان سرافرازان 49 مشهد

خیابانی در مشهد

خیابان سرافرازان 49 در منطقه 9 مشهد واقع شده‌است و از محله‌های سرافرازان و چهارچشمه عبور می‌کند. خیابان سرافرازان 49 به معابر مهمی مانند بلوار سرافرازان متصل گردیده است.


neshan logo