عکس خیابان زاهد اصفهان
category

خیابان زاهد اصفهان

خیابانی در اصفهان

خیابان زاهد در منطقه 1 اصفهان واقع شده‌است خیابان زاهد به معابر مهمی مانند مسجد سید، آیت الله زاهد، میرداماد و همچنین محله نو متصل گردیده است.


category

ایستگاه‌های نزدیک به خیابان زاهد