عکس خیابان ایزدی مقدم تهران مشاهده در نقشه نشان
category

خیابان ایزدی مقدم تهران

خیابانی در تهران

خیابان ایزدی مقدم در منطقه 6 تهران واقع شده‌است و از محله نصرت عبور می‌کند. خیابان ایزدی مقدم محله نصرت به معابر مهمی مانند دکتر قریب، نصرت، میرخانی، فرصت شیرازی و همچنین طوسی متصل گردیده است.


neshan logo