عکس خیابان میرداماد اصفهان
category

خیابان میرداماد اصفهان

خیابانی در اصفهان

خیابان میرداماد در منطقه 1 اصفهان واقع شده‌است و مکان‌های مهمی مانند کانون بازنشستگان نفت اصفهان در آن واقع شده‌اند. خیابان میرداماد به معابر مهمی مانند طیب، آیت الله کاشانی، زاهد، آیت الله زاهد، ظهیر الاسلام، مصدق کاشانی، محله نو و همچنین آسیاب دوم متصل گردیده است.


category

ایستگاه‌های نزدیک به خیابان میرداماد