عکس خیابان جنت تهران مشاهده در نقشه نشان
category

خیابان جنت تهران

خیابانی در تهران

خیابان جنت در منطقه 1 تهران واقع شده‌است و از محله‌های شهرک نفت (البرز)، داراباد و شهرک گلها عبور می‌کند. و مکان‌های مهمی مانند شهرداری منطقه یک ناحیه شش در آن واقع شده‌اند.
خیابان جنت به معابر مهمی مانند بلوار مژدی، هاشمی، محک و همچنین شفیعی متصل گردیده است.


neshan logo