عکس خیابان فرخی یزد مشاهده در نقشه نشان
category

خیابان فرخی یزد

خیابانی در یزد

خیابان فرخی از محله‌های خلف باغ و حنا یزد عبور می‌کند. و مکان‌های مهمی مانند مدیریت درمان و اسنادپزشکی تامین اجتماعی در آن واقع شده‌اند. خیابان فرخی به معابر مهمی مانند شهید مطهری، طالقانی، شهید رجایی، دهم فروردین، شهید صدوقی شمالی و همچنین امام خمینی متصل گردیده است.


category

فروشگاه زنجیره‌ای

neshan logo