عکس خیابان کیانوش تهران
category

خیابان کیانوش تهران

خیابانی در تهران

خیابان کیانوش در منطقه 4 تهران واقع شده‌است و از محله‌های کاظم آباد - بنی هاشم و شمس آباد عبور می‌کند. خیابان کیانوش به معابر مهمی مانند استاد حسن بنا شمالی، پناهی نیا، امیرنیا و همچنین قلیچ خانی متصل گردیده است.