عکس پیاده‌راه بهمن 19 مشهد
show-on-map مشاهده در نقشه نشان arrow-right
استان خراسان رضوی مشهد بلوار هاشمیه، هاشمیه 77، 19 بهمن
category

پیاده‌راه بهمن 19 مشهد

خیابانی در مشهد

پیاده‌راه بهمن 19 در منطقه 9 مشهد واقع شده‌است و از محله نیروی هوایی عبور می‌کند. پیاده‌راه بهمن 19 محله نیروی هوایی به معابر مهمی مانند 19 بهمن و فکوری 25 متصل گردیده است. برخی از مکان‌هایی که توسط کاربران اپلیکیشن نقشه و مسیریاب نشان در این خیابان ثبت و منتشر گردیده‌اند عبارتند از: ایستگاه اتوبوس هاشمیه 77


download neshan app

دانلود اپلیکیشن نقشه و مسیر‌یاب نشان

مسیر‌یابی، کنکاش، نشان ۳۶۰، رادیو نشان و...