عکس خیابان محله نو اصفهان
category

خیابان محله نو اصفهان

خیابانی در اصفهان

خیابان محله نو در منطقه 1 اصفهان واقع شده‌است و مکان‌های مهمی مانند بازارچه شاطرباشی و بیمارستان احمدیه در آن واقع شده‌اند. خیابان محله نو به معابر مهمی مانند آیت الله کاشانی، زاهد، آیت الله زاهد، میرداماد، مصدق کاشانی، احمدیه، علیرضا فروری، علی قلی بیک، چهار سوق و همچنین صاحب روضات متصل گردیده است.


category

ایستگاه‌های نزدیک به خیابان محله نو