عکس خیابان Khalaja اصفهان
category

خیابان Khalaja اصفهان

خیابانی در اصفهان

خیابان Khalaja در منطقه 1 اصفهان واقع شده‌است خیابان Khalaja به معابر مهمی مانند آذر، آیت الله زاهد، خلجا، شیخ بهایی، ابوذر، طالقانی و همچنین علی قلی بیک متصل گردیده است.


category

ایستگاه‌های نزدیک به خیابان Khalaja