عکس بلوار گلها اراک
show-on-map مشاهده در نقشه نشان arrow-right
استان مرکزی اراک پل شهر صنعتی، 15 خرداد، بلوار گلها
category

بلوار گلها اراک

خیابانی در اراک

بلوار گلها در منطقه 2 اراک واقع شده‌است و از محله‌های کوی کارمندان شرکت نفت و مسکن عبور می‌کند. و مکان‌های مهمی مانند بیمه تامین اجتماعی شعبه یک در آن واقع شده‌اند.
بلوار گلها به معابر مهمی مانند 15 خرداد متصل گردیده است.


download neshan app

دانلود اپلیکیشن نقشه و مسیر‌یاب نشان

مسیر‌یابی، کنکاش، نشان ۳۶۰، رادیو نشان و...