عکس خیابان کنارگذر زین الدین تهران

category خیابان کنارگذر زین الدین تهران

خیابانی در تهران

خیابان کنارگذر زین الدین در منطقه 4 تهران واقع شده‌است و از محله‌های قنات کوثر - شهرک امید، تهرانپارس غربی، قاسم آباد و اوقاف عبور می‌کند.
خیابان کنارگذر زین الدین به معابر مهمی مانند بزرگراه باقری، بزرگراه شهید زین الدین، هنگام، سراج، اردیبهشت، شهید طباطبائی نسب (اردیبهشت)، مطهری، بیست متری مسجد، حسینی و همچنین والائیان متصل گردیده است.