عکس خیابان آیت الله کاشانی اصفهان مشاهده در نقشه نشان
category

خیابان آیت الله کاشانی اصفهان

خیابانی در اصفهان

خیابان آیت الله کاشانی در منطقه 1 اصفهان واقع شده‌است و مکان‌های مهمی مانند اتحادیه گز و شیرینی اصفهان در آن واقع شده‌اند. خیابان آیت الله کاشانی به معابر مهمی مانند خرم، نواب صفوی، مسجد سید، فرعی خرم، جامی غربی، جهاد، فروغی، شاهپور، صارمیه، شهید بهشتی (شاپور قدیم)، شیخ بهایی، میرداماد، مصدق کاشانی، طالقانی، محله نو، علیرضا فروری، علی قلی بیک، صاحب روضات و همچنین آسیاب دوم متصل گردیده است.


اماکن مهم خیابان آیت الله کاشانی

neshan logo