عکس خیابان آیت الله کاشانی اصفهان
show-on-map مشاهده در نقشه نشان arrow-right
category

خیابان آیت الله کاشانی اصفهان

خیابانی در اصفهان

خیابان آیت الله کاشانی در منطقه 1 اصفهان واقع شده‌است و مکان‌های مهمی مانند اتحادیه گز و شیرینی اصفهان در آن واقع شده‌اند. خیابان آیت الله کاشانی به معابر مهمی مانند نواب صفوی، مسجد سید، فرعی خرم، جامی غربی، جهاد، فروغی، شاهپور، صارمیه، شهید بهشتی (شاپور قدیم)، شیخ بهایی، میرداماد، مصدق کاشانی، طالقانی، علیرضا فروری، علی قلی بیک، صاحب روضات و همچنین آسیاب دوم متصل گردیده است.


neshan logo