عکس خیابان چهارباغ خواجو اصفهان
show-on-map مشاهده در نقشه نشان arrow-right
category

خیابان چهارباغ خواجو اصفهان

خیابانی در اصفهان

خیابان چهارباغ خواجو در منطقه 3 اصفهان واقع شده‌است خیابان چهارباغ خواجو یکی از معابر اصلی در اصفهان می‌باشد. این خیابان از خیابان‌های مهم شهر اصفهان می‌باشد و مکان‌های مهمی مانند مکینه خواجو و اداره کتابخانه های استان اصفهان در آن واقع شده‌اند.
خیابان چهارباغ خواجو به معابر مهمی مانند کمال اسماعیل، نشاط، مشتاق اول، شهید موحدیان، ثریا، منوچهری، فلسطین، شهدای خواجو، شریف واقفی و همچنین عافیت متصل گردیده است.


neshan logo