عکس بلوار بوستان شیراز
show-on-map مشاهده در نقشه نشان arrow-right
استان فارس شیراز بلوار بوستان، 6 بوستان
category

بلوار بوستان شیراز

خیابانی در شیراز

بلوار بوستان در منطقه 3 شیراز واقع شده‌است و از محله‌های فلاحت - کوی دانشگاهیان، فلاحت - کوی دانشگاهیان، کلبه و نیستان - سعدی عبور می‌کند. بلوار بوستان یکی از معابر اصلی این محلات در شیراز می‌باشد. این خیابان از خیابان‌های مهم شهر شیراز می‌باشد و مکان‌های مهمی مانند جوی آب رختشوی خانه سعدی در آن واقع شده‌اند.
بلوار بوستان به معابر مهمی مانند گلشن شیرازی، میدان بوستان، شهید نیک نژاد، 9، 9، سعدی، بلوار ریاستی، بلوار سرداران، بلوار دلگشا و همچنین بلوار ابونصر غربی متصل گردیده است.


download neshan app

دانلود اپلیکیشن نقشه و مسیر‌یاب نشان

مسیر‌یابی، کنکاش، نشان ۳۶۰، رادیو نشان و...