عکس خیابان خلجا اصفهان
category

خیابان خلجا اصفهان

خیابانی در اصفهان

خیابان خلجا در منطقه 1 اصفهان واقع شده‌است خیابان خلجا به معابر مهمی مانند آذر، آیت الله زاهد، شیخ بهایی، ابوذر، Khalaja، طالقانی و همچنین علی قلی بیک متصل گردیده است.


category

ایستگاه‌های نزدیک به خیابان خلجا