عکس پیاده‌راه عبادی 53 مشهد
show-on-map مشاهده در نقشه نشان arrow-right
استان خراسان رضوی مشهد آیت الله عبادی، عبادی53
category

پیاده‌راه عبادی 53 مشهد

خیابانی در مشهد

پیاده‌راه عبادی 53 در منطقه 3 مشهد واقع شده‌است و از محله‌های عبادی و آیت الله کاشانی عبور می‌کند. و مکان‌های مهمی مانند دفتر کفالت 520 اتباع در آن واقع شده‌اند.
پیاده‌راه عبادی 53 به معابر مهمی مانند آیت الله عبادی متصل گردیده است. برخی از مکان‌هایی که توسط کاربران اپلیکیشن نقشه و مسیریاب نشان در این خیابان ثبت و منتشر گردیده‌اند عبارتند از: ایستگاه اتوبوس آیت الله عبادی 49


download neshan app

دانلود اپلیکیشن نقشه و مسیر‌یاب نشان

مسیر‌یابی، کنکاش، نشان ۳۶۰، رادیو نشان و...