عکس بلوار شهید حاج حسنی کارگر مشهد
show-on-map مشاهده در نقشه نشان arrow-right
استان خراسان رضوی مشهد شهید نواب صفوی، بلوار شهید حاج حسنی کارگر، بین حاج حسني 1 و 3
category

بلوار شهید حاج حسنی کارگر مشهد

خیابانی در مشهد

بلوار شهید حاج حسنی کارگر در منطقه منطقه ثامن مشهد واقع شده‌است و از محله‌های کوی راد، پایین خیابان و عیدگاه عبور می‌کند. و مکان‌های مهمی مانند حوض ‌انبار معجردار و خانه تاریخی امیری در آن واقع شده‌اند.
بلوار شهید حاج حسنی کارگر به معابر مهمی مانند شهید نواب صفوی، پایین خیابان، بلوار شهدای حج - شارستان رضوی و همچنین بلوار شهدای حج متصل گردیده است.


download neshan app

دانلود اپلیکیشن نقشه و مسیر‌یاب نشان

مسیر‌یابی، کنکاش، نشان ۳۶۰، رادیو نشان و...