عکس خیابان آیت الله زاهد اصفهان
category

خیابان آیت الله زاهد اصفهان

خیابانی در اصفهان

خیابان آیت الله زاهد در منطقه 1 اصفهان واقع شده‌است و مکان‌های مهمی مانند سازمان مدیریت پسماند ایستگاه ثابت شماره ۱ در آن واقع شده‌اند. خیابان آیت الله زاهد به معابر مهمی مانند زاهد، خلجا، میرداماد، Khalaja، طالقانی، محله نو و همچنین علی قلی بیک متصل گردیده است.