عکس خیابان مصدق کاشانی اصفهان
show-on-map مشاهده در نقشه نشان arrow-right
category

خیابان مصدق کاشانی اصفهان

خیابانی در اصفهان

خیابان مصدق کاشانی در منطقه 1 اصفهان واقع شده‌است و مکان‌های مهمی مانند اتحادیه گز و شیرینی اصفهان در آن واقع شده‌اند. خیابان مصدق کاشانی به معابر مهمی مانند نواب صفوی، مسجد سید، فرعی خرم، جامی غربی، جهاد، فروغی، شاهپور، صارمیه، شهید بهشتی (شاپور قدیم)، آیت الله کاشانی، شیخ بهایی، میرداماد، طالقانی، علیرضا فروری، علی قلی بیک، صاحب روضات و همچنین آسیاب دوم متصل گردیده است.


neshan logo