عکس خیابان عجب گل تهران مشاهده در نقشه نشان
category

خیابان عجب گل تهران

خیابانی در تهران

خیابان عجب گل در منطقه 14 تهران واقع شده‌است و از محله‌های خاوران، دولاب و قیام عبور می‌کند. و مکان‌های مهمی مانند کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مرکز فرهنگی هنری شماره 14 در آن واقع شده‌اند.
خیابان عجب گل به معابر مهمی مانند قیام، 17 شهریور، سعیدی، مخبر جنوبی، عارف جنوبی، عابدینی، قنطار، چنگروی، صمدی و همچنین اسفندیاری متصل گردیده است.


neshan logo