عکس خیابان بیمارستان سوختگی یزد مشاهده در نقشه نشان
category

خیابان بیمارستان سوختگی یزد

خیابانی در یزد

خیابان بیمارستان سوختگی از محله‌های یزد باف و سوانح سوختگی یزد عبور می‌کند. و مکان‌های مهمی مانند بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی شهدای محراب (سوانح سوختگی) در آن واقع شده‌اند. خیابان بیمارستان سوختگی به معابر مهمی مانند شهید مطهری و پاکنژاد متصل گردیده است.


neshan logo