عکس خیابان امیرنیا تهران
category

خیابان امیرنیا تهران

خیابانی در تهران

خیابان امیرنیا در منطقه 4 تهران واقع شده‌است و از محله‌های کاظم آباد - بنی هاشم و شمس آباد عبور می‌کند. خیابان امیرنیا به معابر مهمی مانند استاد حسن بنا شمالی، کیانوش، پناهی نیا، جعفری، صالحی و همچنین خسرو آبادی متصل گردیده است.