عکس خیابان پروین اعتصامی مشهد مشاهده در نقشه نشان
category

خیابان پروین اعتصامی مشهد

خیابانی در مشهد

خیابان پروین اعتصامی در منطقه 7 مشهد واقع شده‌است و از محله‌های کوی پلیس، مقدم و پروین اعتصامی عبور می‌کند. و مکان‌های مهمی مانند مرکز تامین و توسعه بهزیستی۱۲ فروردین در آن واقع شده‌اند.
خیابان پروین اعتصامی به معابر مهمی مانند بزرگراه شهید قاسم سلیمانی، بلوار فدائیان اسلام، بلوار جمهوری اسلامی، فدائیان اسلام 23، کنارگذر بزرگراه شهید سلیمانی، پروین اعتصامی 27، شهید لنگری و همچنین پروین اعتصامی 26 متصل گردیده است.


neshan logo