عکس خیابان برادران ابوالحسنی تهران
category

خیابان برادران ابوالحسنی تهران

خیابانی در تهران

خیابان برادران ابوالحسنی در منطقه 4 تهران واقع شده‌است و از محله‌های کاظم آباد - بنی هاشم و شمس آباد عبور می‌کند. خیابان برادران ابوالحسنی به معابر مهمی مانند استاد حسن بنا شمالی، کاووسی، برادران محمدی و همچنین ولی زاده متصل گردیده است.