عکس خیابان صالحی تهران
category

خیابان صالحی تهران

خیابانی در تهران

خیابان صالحی در منطقه 4 تهران واقع شده‌است و از محله‌های کاظم آباد - بنی هاشم و شمس آباد عبور می‌کند. و مکان‌های مهمی مانند امور مشترکین تلفن ثابت در آن واقع شده‌اند.
خیابان صالحی به معابر مهمی مانند بزرگراه شهید صیاد شیرازی، استاد حسن بنا شمالی، بنی هاشم و همچنین امیرنیا متصل گردیده است.