عکس خیابان ورشو تهران مشاهده در نقشه نشان
category

خیابان ورشو تهران

خیابانی در تهران

خیابان ورشو در منطقه 6 تهران واقع شده‌است و از محله ولیعصر عبور می‌کند. و مکان‌های مهمی مانند شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و بیمه تأمین اجتماعی شعبه 19 در آن واقع شده‌اند.
خیابان ورشو محله ولیعصر به معابر مهمی مانند حافظ، پل حافظ، استاد نجات اللهی (ویلا)، ویلا، علی ولدی، شاداب، عضدی (آبان) و همچنین آبان متصل گردیده است.


neshan logo