عکس خیابان بابا یوسفی تهران
category

خیابان بابا یوسفی تهران

خیابانی در تهران

خیابان بابا یوسفی در منطقه 8 تهران واقع شده‌است و از محله تهران پارس عبور می‌کند. و مکان‌های مهمی مانند سازمان تأمین اجتماعی شعبه 16 و دفتر پیشخوان دولت تهرانپارس در آن واقع شده‌اند.
خیابان بابا یوسفی محله تهران پارس به معابر مهمی مانند حجربن عدی، پروین، خوشوقت (تیرانداز)، حجر ابن عدی، برادران قانع (پروین) و همچنین صد و بیست و یکم متصل گردیده است.


category

ایستگاه‌های نزدیک به خیابان بابا یوسفی