عکس میدان امیر چخماق یزد
show-on-map مشاهده در نقشه نشان arrow-right
استان یزد یزد امام خمینی، میدان امیر چخماق
category

میدان امیر چخماق یزد

خیابانی در یزد

میدان امیر چخماق در یزد واقع شده‌است. و مکان‌های مهمی مانند میدان امیر چخماق و آب انبار بزرگ امیر چخماق در آن واقع شده‌اند. میدان امیر چخماق به معابر مهمی مانند سلمان فارسی، فتحی، قیام و همچنین امام خمینی متصل گردیده است.


download neshan app

دانلود اپلیکیشن نقشه و مسیر‌یاب نشان

مسیر‌یابی، کنکاش، نشان ۳۶۰، رادیو نشان و...