عکس خیابان ری تهران مشاهده در نقشه نشان
category

خیابان ری تهران

خیابانی در تهران

خیابان ری در منطقه 12 تهران واقع شده‌است و از محله‌های بازار تهران، قیام، کوثر و شهید هرندی عبور می‌کند. خیابان ری یکی از معابر اصلی این محلات در تهران می‌باشد. این خیابان از خیابان‌های مهم شهر تهران می‌باشد.
خیابان ری به معابر مهمی مانند شوش، مولوی، قیام، پل ری، فدائیان اسلام، صاحب جمع، یزدی، خراسان، صابونیان، انبار گندم، امام موسی صدر، قدیر کاشانی، حداد عادل، مشهدی حسن و همچنین جهانیان متصل گردیده است.


neshan logo