عکس بلوار شهیدان سجادیان (شاهد) تهران
show-on-map مشاهده در نقشه نشان arrow-right
استان تهران تهران ده حقی(آهنگ)، بلوار شهیدان سجادیان (شاهد)
category

بلوار شهیدان سجادیان (شاهد) تهران

خیابانی در تهران

بلوار شهیدان سجادیان (شاهد) در منطقه 15 تهران واقع شده‌است و از محله بلوار ابوذر - آهنگ عبور می‌کند. بلوار شهیدان سجادیان (شاهد) محله بلوار ابوذر - آهنگ به معابر مهمی مانند بقایی و 35 متری ولیعصر متصل گردیده است.


download neshan app

دانلود اپلیکیشن نقشه و مسیر‌یاب نشان

مسیر‌یابی، کنکاش، نشان ۳۶۰، رادیو نشان و...