عکس خیابان مسجد سید اصفهان
show-on-map مشاهده در نقشه نشان arrow-right
category

خیابان مسجد سید اصفهان

خیابانی در اصفهان

خیابان مسجد سید در منطقه 1 اصفهان واقع شده‌است خیابان مسجد سید یکی از معابر اصلی در اصفهان می‌باشد. این خیابان از خیابان‌های مهم شهر اصفهان می‌باشد و مکان‌های مهمی مانند اداره کل تبلیغات اسلامی ، دفترخانه255، مرکز رسیدگی به امور مساجد استان اصفهان و خدمات شهری شهرداری منطقه 1 اصفهان در آن واقع شده‌اند.
خیابان مسجد سید به معابر مهمی مانند نواب صفوی، چهارباغ پایین، عبدالرزاق، طیب، پنج رمضان، آیت الله کاشانی، زاهد، ظهیر الاسلام، مصدق کاشانی، علی قلی آقا و همچنین آیت الله بید آبادی متصل گردیده است.


neshan logo