عکس خیابان قلیچ خانی تهران
category

خیابان قلیچ خانی تهران

خیابانی در تهران

خیابان قلیچ خانی در منطقه 4 تهران واقع شده‌است و از محله شمس آباد عبور می‌کند. و مکان‌های مهمی مانند پست برق شمس آباد جدید در آن واقع شده‌اند. خیابان قلیچ خانی محله شمس آباد به معابر مهمی مانند بزرگراه امام علی، استاد حسن بنا شمالی، کیانوش، کُرد و همچنین برادران محمدی متصل گردیده است.