عکس خیابان دوم تهران مشاهده در نقشه نشان
category

خیابان دوم تهران

خیابانی در تهران

خیابان دوم در منطقه 6 تهران واقع شده‌است و از محله شهرک والفجر عبور می‌کند. خیابان دوم محله شهرک والفجر به معابر مهمی مانند بزرگراه حکیم، کارگر شمالی، ایرانشناسی، نهم، یزدان شناس و همچنین دانش متصل گردیده است.


neshan logo