عکس بلوار آذر اندامی رشت مشاهده در نقشه نشان
category

بلوار آذر اندامی رشت

خیابانی در رشت

بلوار آذر اندامی از محله دیلمان رشت عبور می‌کند. بلوار آذر اندامی محله دیلمان به معابر مهمی مانند بلوار دیلمان شرقی و بلوار امام علی متصل گردیده است.


neshan logo