عکس بلوار دیلمان شرقی رشت
show-on-map مشاهده در نقشه نشان arrow-right
استان گیلان رشت بلوار دیلمان غربی
category

بلوار دیلمان شرقی رشت

خیابانی در رشت

بلوار دیلمان شرقی از محله‌های ولیعصر و دیلمان رشت عبور می‌کند. بلوار دیلمان شرقی به معابر مهمی مانند بلوار دیلمان غربی، بلوار آذر اندامی، فرهنگ توحیدی، شهرک بهشتی، بلوار شهید انصاری، بلوار امام علی و همچنین میر ابوالقاسمی متصل گردیده است.


category

داروخانه‌های بلوار دیلمان شرقی

download neshan app

دانلود اپلیکیشن نقشه و مسیر‌یاب نشان

مسیر‌یابی، کنکاش، نشان ۳۶۰، رادیو نشان و...