عکس بلوار شهید انصاری رشت مشاهده در نقشه نشان
category

بلوار شهید انصاری رشت

خیابانی در رشت

بلوار شهید انصاری از محله‌های گلباغ نماز، پارس، ارشاد، دیلمان و ولیعصر رشت عبور می‌کند. بلوار شهید انصاری یکی از معابر اصلی این محلات در رشت می‌باشد. این خیابان از خیابان‌های مهم شهر رشت می‌باشد و مکان‌های مهمی مانند سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گیلان، سازمان گردشگری و میراث فرهنگی گیلان، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان، سازمان نظام مهندسی کشاورزی گیلان، سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی و اداره کل تعاون و رفاه اجتماعی در آن واقع شده‌اند.
بلوار شهید انصاری به معابر مهمی مانند بلوار ولیعصر، بزرگراه خرمشهر، بلوار انصاری، بلوار نماز، بلوار دیلمان شرقی، یعقوب زاده و همچنین ارشاد متصل گردیده است.


neshan logo