عکس بلوار نماز رشت
show-on-map مشاهده در نقشه نشان arrow-right
استان گیلان رشت بلوار نماز، بین ابن سینا و مهارت
category

بلوار نماز رشت

خیابان در رشت

بلوار نماز از محله‌های گلسار، گلباغ نماز، پارس و دیلمان رشت عبور می‌کند. بلوار نماز یکی از معابر اصلی این محلات در رشت می‌باشد. این خیابان از خیابان‌های مهم شهر رشت می‌باشد و مکان‌های مهمی مانند سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی، اداره کل راه و شهرسازی استان گیلان - مدیریت فنی و اجرای و کمیته امداد منطقه ۳ رشت در آن واقع شده‌اند.
بلوار نماز به معابر مهمی مانند بلوار گلسار، بلوار اردشیری، یادگار امام، توحید، استاد معین، بلوار انصاری، یعقوب زاده، مهارت، کنارگذر نماز، فرهنگ توحیدی، شهرک بهشتی و همچنین بلوار شهید انصاری متصل گردیده است.


category

فروشگاه‌های زنجیره‌ای بلوار نماز

category

فروشگاه‌های بلوار نماز

download neshan app

دانلود اپلیکیشن نقشه و مسیر‌یاب نشان

مسیر‌یابی، کنکاش، نشان ۳۶۰، رادیو نشان و...