عکس پیاده‌راه فرزین 10 مشهد
show-on-map مشاهده در نقشه نشان arrow-right
استان خراسان رضوی مشهد مهر آباد 6 - عبادت، عبادت 12، عبادت 28/3 - عبادت 12/3، فرزین 10
category

پیاده‌راه فرزین 10 مشهد

خیابانی در مشهد

پیاده‌راه فرزین 10 در منطقه 5 مشهد واقع شده‌است و از محله شهرک مهرآباد عبور می‌کند. برخی از مکان‌هایی که توسط کاربران اپلیکیشن نقشه و مسیریاب نشان در این خیابان ثبت و منتشر گردیده‌اند عبارتند از: ایستگاه اتوبوس عبادت 19، سوپر مارکت سیمرغ و اغذیه لطفی


download neshan app

دانلود اپلیکیشن نقشه و مسیر‌یاب نشان

مسیر‌یابی، کنکاش، نشان ۳۶۰، رادیو نشان و...