عکس خیابان منتظر قائم یزد مشاهده در نقشه نشان
category

خیابان منتظر قائم یزد

خیابانی در یزد

خیابان منتظر قائم از محله اکبرآباد یزد عبور می‌کند. خیابان منتظر قائم یکی از معابر اصلی محله اکبرآباد در یزد می‌باشد. این خیابان از خیابان‌های مهم شهر یزد می‌باشد و مکان‌های مهمی مانند دفتر سرپرستی روزنامه کیهان یزد، سازمان بازنشستگی کشوری و شرکت توزیع نیروی برق یزد در آن واقع شده‌اند.
خیابان منتظر قائم محله اکبرآباد به معابر مهمی مانند بهشتی، بلوار امام جعفر صادق، بلوار بسیج، طالقانی و همچنین ایت الله کاشانی متصل گردیده است.


neshan logo