عکس خیابان شیخ صدوق شمالی اصفهان مشاهده در نقشه نشان
category

خیابان شیخ صدوق شمالی اصفهان

خیابانی در اصفهان

خیابان شیخ صدوق شمالی در اصفهان واقع شده‌است. خیابان شیخ صدوق شمالی یکی از معابر اصلی در اصفهان می‌باشد. این خیابان از خیابان‌های مهم شهر اصفهان می‌باشد و مکان‌های مهمی مانند مهمانسرای جهاد کشاورزی اصفهان در آن واقع شده‌اند.
خیابان شیخ صدوق شمالی به معابر مهمی مانند پل فردوسی، سعادت آباد (آزادگان)، آیینه خانه، میر فندرسکی، شیخ صدوق جنوبی، شیخ مفید، نیکبخت، شهید امینی نژاد، Haft Dast، کاخ سعادت آباد غربی، کاخ سعادت آباد شرقی و همچنین هفت دست شرقی متصل گردیده است.


اماکن مهم خیابان شیخ صدوق شمالی

category

سوپرمارکت و هایپرمارکت

neshan logo