عکس خیابان بهشتی تهران مشاهده در نقشه نشان
category

خیابان بهشتی تهران

خیابانی در تهران

خیابان بهشتی در منطقه 16 تهران واقع شده‌است و از محله تختی عبور می‌کند. خیابان بهشتی محله تختی به معابر مهمی مانند دستواره، ابریشم و همچنین همدانی متصل گردیده است.


neshan logo