عکس خیابان کنارگذر رجایی تهران مشاهده در نقشه نشان
category

خیابان کنارگذر رجایی تهران

خیابانی در تهران

خیابان کنارگذر رجایی در منطقه 16 تهران واقع شده‌است و از محله‌های تختی و یاخجی آباد - رضوان عبور می‌کند. خیابان کنارگذر رجایی یکی از معابر اصلی این محلات در تهران می‌باشد. این خیابان از خیابان‌های مهم شهر تهران می‌باشد و مکان‌های مهمی مانند اداره کار شهرری، سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران و بنیاد ایثارگران در آن واقع شده‌اند.
خیابان کنارگذر رجایی به معابر مهمی مانند بزرگراه شهید رجایی، ابریشم، رضایی عدل، طباطبائی، حسن زاده و همچنین صیادی متصل گردیده است.


neshan logo