عکس کوچه پایداری 5 - سرافرازان 40/6 مشهد
show-on-map مشاهده در نقشه نشان arrow-right
استان خراسان رضوی مشهد بلوار سرافرازان، بلوار پایداری، پایداری 3، پایداری 5/1
category

کوچه پایداری 5 - سرافرازان 40/6 مشهد

خیابانی در مشهد

کوچه پایداری 5 - سرافرازان 40/6 در منطقه 9 مشهد واقع شده‌است و از محله سرافرازان عبور می‌کند. کوچه پایداری 5 - سرافرازان 40/6 محله سرافرازان به معابر مهمی مانند بلوار پایداری متصل گردیده است. برخی از مکان‌هایی که توسط کاربران اپلیکیشن نقشه و مسیریاب نشان در این خیابان ثبت و منتشر گردیده‌اند عبارتند از: ایستگاه اتوبوس پایداری 8


download neshan app

دانلود اپلیکیشن نقشه و مسیر‌یاب نشان

مسیر‌یابی، کنکاش، نشان ۳۶۰، رادیو نشان و...