عکس خیابان شمس آبادی اصفهان
category

خیابان شمس آبادی اصفهان

خیابانی در اصفهان

خیابان شمس آبادی در منطقه 1 اصفهان واقع شده‌است خیابان شمس آبادی یکی از معابر اصلی در اصفهان می‌باشد. این خیابان از خیابان‌های مهم شهر اصفهان می‌باشد و مکان‌های مهمی مانند بیمارستان سینا، بیمارستان عیسی ابن مریم، موزه شهدا، اداره کل بنیاد شهید وامورایثارگران استان اصفهان و کارگزاری رسمی شماره 5 تامین اجتماعی در آن واقع شده‌اند.
خیابان شمس آبادی به معابر مهمی مانند شهید مطهری، طیب، عباس آباد، باب الرحمه، شیخ بهایی، طالقانی، شاهزاده ابراهیم، فرشادی، مادی نیاصرم، کوالالامپور و همچنین پارس متصل گردیده است.


category

ایستگاه‌های نزدیک به خیابان شمس آبادی