عکس خیابان منیر جاوید تهران مشاهده در نقشه نشان
category

خیابان منیر جاوید تهران

خیابانی در تهران

خیابان منیر جاوید در منطقه 11 تهران واقع شده‌است و از محله‌های فلسطین - انقلاب، آذربایجان و دانشگاه تهران عبور می‌کند. و مکان‌های مهمی مانند پردیس سینمایی بهمن، کارگزاری تامین اجتماعی و اداره بازنشستگان نیروی انتظامی در آن واقع شده‌اند.
خیابان منیر جاوید به معابر مهمی مانند جمهوری اسلامی، انقلاب اسلامی، لبافی نژاد، اردیبهشت، نظری، روانمهر و همچنین شهدای ژاندارمری متصل گردیده است.


neshan logo