عکس خیابان امیری طائمه (142) تهران
show-on-map مشاهده در نقشه نشان arrow-right
category

خیابان امیری طائمه (142) تهران

خیابانی در تهران

خیابان امیری طائمه (142) در منطقه 8 تهران واقع شده‌است و از محله تهران پارس عبور می‌کند. خیابان امیری طائمه (142) محله تهران پارس به معابر مهمی مانند حجربن عدی، پروین، خوشوقت (تیرانداز)، برادران قانع (پروین)، 142 غربی، رشید صد و 15، ملکی صد و یازدهم، کیخسروی صد و 17 و همچنین صادقی 113 متصل گردیده است.


neshan logo