عکس خیابان امیری طائمه (142) تهران
category

خیابان امیری طائمه (142) تهران

خیابانی در تهران

خیابان امیری طائمه (142) در منطقه 8 تهران واقع شده‌است و از محله تهران پارس عبور می‌کند. خیابان امیری طائمه (142) محله تهران پارس به معابر مهمی مانند بزرگراه باقری، حجربن عدی، پروین، خوشوقت (تیرانداز)، حجر ابن عدی، برادران قانع (پروین)، 142 غربی، رشید صد و 15، ملکی صد و یازدهم، کیخسروی صد و 17 و همچنین صادقی 113 متصل گردیده است.


category

ایستگاه‌های نزدیک به خیابان امیری طائمه (142)